-2%
قیمت اصلی تومان31,400,000 بود.قیمت فعلی تومان30,800,000 است.
-5%
قیمت اصلی تومان40,900,000 بود.قیمت فعلی تومان38,900,000 است.
-11%
قیمت اصلی تومان45,000,000 بود.قیمت فعلی تومان40,000,000 است.
-8%
قیمت اصلی تومان65,000,000 بود.قیمت فعلی تومان60,000,000 است.
-3%
قیمت اصلی تومان108,000,000 بود.قیمت فعلی تومان104,500,000 است.
-1%
قیمت اصلی تومان182,700,000 بود.قیمت فعلی تومان180,000,000 است.