-11%
قیمت اصلی تومان45,000,000 بود.قیمت فعلی تومان40,000,000 است.
-8%
قیمت اصلی تومان65,000,000 بود.قیمت فعلی تومان60,000,000 است.
-3%
قیمت اصلی تومان108,000,000 بود.قیمت فعلی تومان104,500,000 است.