-6%
قیمت اصلی تومان54,500,000 بود.قیمت فعلی تومان51,000,000 است.
-2%
قیمت اصلی تومان31,400,000 بود.قیمت فعلی تومان30,800,000 است.
-5%
قیمت اصلی تومان40,900,000 بود.قیمت فعلی تومان38,900,000 است.