-23%
قیمت اصلی تومان35,000,000 بود.قیمت فعلی تومان27,000,000 است.
-4%
قیمت اصلی تومان23,000,000 بود.قیمت فعلی تومان22,000,000 است.