-5%
قیمت اصلی تومان54,200,000 بود.قیمت فعلی تومان51,500,000 است.
-9%
قیمت اصلی تومان20,800,000 بود.قیمت فعلی تومان19,000,000 است.
-14%
قیمت اصلی تومان30,400,000 بود.قیمت فعلی تومان26,000,000 است.