-5%
قیمت اصلی تومان16,600,000 بود.قیمت فعلی تومان15,700,000 است.
-5%
قیمت اصلی تومان54,200,000 بود.قیمت فعلی تومان51,500,000 است.
-9%
قیمت اصلی تومان20,800,000 بود.قیمت فعلی تومان19,000,000 است.