-5%
قیمت اصلی تومان43,700,000 بود.قیمت فعلی تومان41,500,000 است.
-6%
قیمت اصلی تومان8,500,000 بود.قیمت فعلی تومان8,000,000 است.